Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen

Voor de gemeente Sittard-Geleen heeft BEWA twaalf stadswateren beoordeeld via een ecoscan en een advies opgesteld voor te nemen (beheer)maatregelen

De vraag van de gemeente gaat over het in beeld brengen van de huidige (ecologische) situatie van een aantal stadswateren in de gemeente en welke maatregelen genomen moeten worden als die situatie niet of onvoldoende voldoet. Daarnaast wil de gemeente weten wat te doen om de stadswateren op een juiste manier te beheren om vooral te kunnen sturen en te draaien aan de juiste knoppen. Aanleiding zijn diverse problemen in stadswateren in de vorm van blauwalgenbloeien en een recente vissterfte in augustus 2013 door zuurstofgebrek in een stadsparkvijver in Sittard. Het zijn gevolgen van ecosystemen die instabiel zijn door een combinatie van de niet-natuurlijke inrichting, functies en gebruik (recreatie, visclubs), en vaak het letterlijk overvoeren met een sterke slibaanwas tot gevolg. De wateren zijn ecologische tijdbommen geworden en het is een kwestie van tijd voordat problemen optreden.

 

De wateren waarvoor een ecoscan en advies is opgesteld zijn:

vijver Hof van Onthaasting (Sittard), vijver Donatusplein (Sittard), vijver Slingervijver (stadspark Sittard), vijver Agricolastraat (stadspark Sittard), Roei- en visvijver (stadspark Sittard), vijver Aldenhof (Born), vijver De Rollen, vijver Schwienswei, vijver Burgemeester Daemenpark (Geleen), vijver Fortunapark (Geleen), Kweekvijver Driepoel (Geleen), Visvijver Driepoel (Geleen).

Naar aanleiding van de ecoscan worden in vijver Aldenhof (Born) in 2014 maatregelen uitgevoerd.

 
 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl