Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Zakelijk en Links

Boute Ecologie & Water Advies heeft goede contacten in het werkveld en zoekt waar nodig de samenwerking met collega zzp's, advies en/of onderzoekbureaus.

Hieronder heeft BEWA voor een aantal disciplines/werkvelden links opgenomen van collegabureaus waar BEWA de samenwerking mee aangaat als de klant het vraagt of als Boute Ecologie & Water Advies ondersteuning denkt nodig te hebben binnen integrale adviezen.

Hydrologie, GIS, modellen
Voor integrale adviezen op het gebied van waterberging (in combinatie met natuurontwikkeling), wateroverlast, verdroging en vernatting, peilbeheer en herinrichting van het watersysteem (beken, vennen, wielen, natte natuurparels) werkt BEWA samen met Stam Advies.
(Grond)waterkwaliteit en -kwantiteit, GIS-analyses en modelonderzoek zijn onderdeel van het pakket of kunnen als een zelfstandige activiteit binnen  projecten worden opgeleverd. Hans Stam van Stam-Advies heeft meer dan vijfentwintig jaar waterschapservaring en een grote praktijk- en gebiedskennis van Noordoost Brabant.

www.stam-advies.nl

 

Inventarisaties flora en fauna
Vegetatie, vogels, amfibieën, reptielen, dagvlinders/libellen/sprinkhanen, zoogdieren: Bureau Meervelt in Nederweert

www.meervelt.nl

 

Vismigratie, inhoudelijk, co­ördinatie, processen, subsidies
Boute Ecologie & Water Advies zoekt de samenwerking met WanningenWaterConsult in projecten die gaan over: 

- coördinatie van werkprocessen binnen het waterbeheer (bijv. coördinatie Europese Kaderrichtlijn Water); 
- inhoudelijke en procesvraagstukken op het gebied van vismigratie;
- het financieel haalbaar maken van ideeën en projecten (subsidies).

www.wanningenwaterconsult.nl

Andere bureaus waar BEWA mee samenwerkt: 

CSO Maastricht

Royal HaskoningDHV Maastricht Aachen Airport adviesgroep Water en Ecologie

B-Ware Nijmegen  

 

 

 
 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl