Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Werkvelden

De werkvelden waarin BEWA zich begeeft zijn (regionaal) waterbeheer, aquatische ecologie, natuurherstel en -ontwikkeling, waterkwaliteit en ecotoxicologie.

 

Voor een beschrijving van een aantal projecten die BEWA de afgelopen jaren binnen genoemde werkvelden heeft gedaan word verwezen naar tabblad "Projecten Historie". Hieronder beschrijft  BEWA kort een aantal thema's/onderwerpen binnen de werkvelden die de rode draad vormen in zijn werkzaamheden.

Thema's en onderwerpen

Actief Biologisch Beheer

- Volkerak/Zoommeer
- IJzeren Man (Limburg)

Klimaat

- projectvoorstel Klmaat en waterkwaliteit in Limburgse beken
- Deltaplan Hoge Zandgronden: gebiedsbeschrijving en maatregelen Zuid-Nederland
- Ruimtelijke Consequenties van klimaatverandering in Noord-Brabant

Natuurherstel en -ontwikkeling

 • stilstaande wateren (meren, plassen, vennen, wielen)
  - Schrieversheidevennen (Brunssummerheide)
  - vennen Kampina
  - Schaapsloopven Valkenswaard
  - Melickerven
  - Kanaalven en poelen Groote Moost
  - Volkerak/Zoommeer
  - IJzeren Man
  - Krang en Beekven
 • natte natuurparels, TOP-gebieden
  - Sang en Goorkens
  - Dubbroek, Kaldenbroek
  - Beeselsch Broek
  - Zonzeel
  - Noordpolder
 • stromende wateren (beken, sprengen, weteringen, kreken)
  - beekdal Heukelomse beek
  - Reuseldal
  - Graafsche Raam
  - Roode beek Brunssum
  - Swalm
  - Vleutbeek en Goorloop
  - Geleenbeek
  - Ruischerbeek
  - Anselderbeek
  - Boven-Slinge
   
  -

Waterkwaliteit

- zwemwateren (Westpolderplas, Allurepark De Lucht, zwemwaterprofielen)
- monitoringsrapportages (Beegderheide, Mariapeel, Ruischerbeek, Volkerak/Zoommeer)
- vennen Kampina
- waterkwaliteitsonderzoek volgens TRIADE-benadering (Rijnbeek Limburg)

- stadswateren
- spuiwater Eemskanaal
- vennen (algemeen)

Efffectstudies en -beschrijvingen

- effectbeschrijving lozen zoet water op de Oosterschelde
- Mijnsteenonderzoek Zuid-Limburg (onder andere effecten zware metalen waterfauna Ruischerbeek)

 

Ecotoxicologie

 - effecten bestrijdingsmiddelen op macrofaunalevensgemeenschappen

 

 

 

 
 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl