Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas

Het waterschap heeft BEWA gevraagd mw. M. Kits (ecologe) tijdens haar zwangersschapverlof te vervangen in het project Dynamisch Beekdal. Daarnaast is BEWA gevraagd op ad hoc basis ecologische advisering te leveren vanwege onderbezetting op de afdeling Onderzoek & Monitoring

Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Ecologische inbreng leveren bij het opstellen van het ontwerp en projectplan (inrichtingsplan) Dynamisch Beekdal fase 6a (plangebied Beusingse Dijk-Zandvang gemeente Den Bosch)
  • Ecoscan flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  • Toetsen, beoordelen projectplan Dynamisch Beekdal fase 3 + 4 (kern Middelrode, Seldensate, Assendelft)
  • Ontwerp bespreken met gemeente Sint-Michielsgestel en optimaliseren directe omgeving Seldensate (landgoed, kasteelruine)
  • Ecovragen over project Dynamisch Beekdal algemeen

Ecologische advisering algemeen

  • beheer ecologische verbindingszone (evz) Hertogswetering (inzet schapen)
  • beoordelen offerte voor beheer evz Peelkanaal (inzet schapen)
  • evz Hoefgraaf: huidige situatie in beeld brengen, ontwikkelingen bijstellen, aanbevelingen voor beheer en onderhoud
  • exoten: overleg Kernteam Exoten bijwonen en reactie op concept beleidskader en aantal factsheets exoten
  • ecologische inbreng thema's voldoende water en natuurlijk water

 

 

 
 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl