Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012

Waterschap Aa en Maas doet mee aan het Interregproject Invasieve Exoten (INVEXO). De projectpartners hebben afgesproken de verspreiding van exotische waterplanten (Grote waternavel, Parelvederkruid, Waterteunisbloem) in hun werkgebied vast te leggen conform een gezamenlijk afgesproken methode. Dit vormt de vraag aan Boute Ecologie & Water Advies: het met gerichte praktijk- en veldkennis inventariseren van het rayon Koningsvliet binnen het beheersgebied van het waterschap. Het gaat om 200 km leggerwaterloop die op de aanwezigheid van Grote waternavel en andere exoten geïnventariseerd worden.

De 200 km aan waterlopen is opgedeeld in 459 technische waterloopvakken: dit zijn de trajecten die de basis vormen voor de buitenopname en de rapportage in een excelspreadsheet. Verder zijn aparte waarnemingen van andere exoten met x/y-coördinaten in een apart document (Excel) opgenomen.
 
 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl