Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Watercrassula in gemeente Haren
  Ecologisch herstel vijver Aldenhof (Born)
  Aanvullend onderzoek flora en fauna Dynamisch Beekdal fase 6a
  Opstellen Beekontwikkelingsplannen (BOP) Tungelroyse beek
  Opstellen Beekontwikkelingsplan (BOP) Eckeltsche beek/Horsterbeek
  Onderzoek en advies stadswateren Sittard-Geleen
  Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei
  Dynamisch Beekdal en ecologische advisering waterschap Aa en Maas
  Monitoringsrapportage Schrieversheidevennen (Brunssummerheide) 2013
  Monitoring Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas 2012-2013
  Pilots bestrijding exoten Waterschappen De Dommel en Aa en Maas 2012
  inrichtingstekening stapsteen evz Oude Aa 2012
  Bestrijdingsmethoden Ongelijkbladig vederkruid (Invexo) Waterschap Brabantse Delta 2012-2013
  Inventarisatie exoten Waterschap Aa en Maas 2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Kaldenbroek 2011
  Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet das Neerbeek 2011
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Dubbroek 2011/2012
  Vernattingsmaatregelen TOP-gebied Beesels Broek 2011
  Pilots bestrijding exoten Waterschap De Dommel 2011
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Raamcontract ecologische advisering Waterschap Peel en Maasvallei

WPM heeft in juni 2012 BEWA gevraagd ecologische ondersteuning te leveren voor de afdeling Kennis & Advies. Het contract is eind 2012 en in augustus 2013 voor de tweede keer verlengd

Projecten waar ecologische inbreng is geleverd:

  • Tungelroyse beek: opstellen flyers (traject AB, CD en E, Neerbeek traject G) waarin het onderhoud concreet is uitgewerkt om de ontwikkeling te sturen richting streef- en landschapsbeeld
  • 50 Knelpunten WB21: hydrologische analyse en maatregelen toetsen op ecologische aspecten (streefbeelden, doelen, beleid en natuurwaarden)
  • Beekherstel Oostrumsche beek fase 3; herinrichting nieuwe stijl (ondiep en breed) samen met Alterra. In beeld brengen huidige situatie, streefbeelden, waterkwaliteit en knelpunten. Bijdrage businesscase en ontwerp (inrichtingsplan) 
  • Bevers: problematiek beverdammen ecologisch uitwerken (o.a. beverdam De Weerd met SBB, Eckeltse beek en Leunsche Paes bij Venray)
  • Haelensche beek traject Overhaelen: opstellen flyer met streefbeeld, landschapsvisie en bijbehorende concrete onderhoud.
    Overleg met aanliggende eigenaar Brentjens over wensen waterschap en samenwerking.
  • Lollebeek: inventarisatie Drijvende waterweegbree over 3 km (A73-instroom Groote Molenbeek)
  • Onderhoudsplan opstellen Heukelomsche beek 

 

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl