Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Schaapsloopven Valkenswaard
  Waterkwaliteit: Onderzoek relatie bestrijdingsmiddelen en macrofauna in de Rijnbeek (Venlo): TRIADE-benadering
  Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas
  natte natuurparel Sang en Goorkens
  natte ecologische verbindingszone Spruitenstroompje (Esbeek; Hilvarenbeek)
  Inrichting Poppelsche Leij en Rovertsche Leij Landgoed Breedijken (Goirle)
  Ecologische inrichtingsvisie Boven-Slinge
  Herstel Heukelomse beek en natuurontwikkeling
  IJzeren Man Water- en uitvoeringsplan
  Gemeentelijk Rioleringsplan Heerlen 2006-2010
  Stadswateren
  Waterkwaliteit
  Evaluatienota Volkerak/Zoommeer
  Volkerak/Zoommeer aanpassen natuurstreefbeeld
  Reuseldal: integraal beekherstel
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Schaapsloopven Valkenswaard

In opdracht van de gemeente Valkenswaard en in samenwerking met de Bosgroep Zuid-Nederland heb ik in 2009/2010 bij DHV aan een herstelplan gewerkt.

 

Gemeente Valkenswaard had (en heeft) het voornemen het Schaapsloopven te herstellen. De ecologische kwaliteit van zowel het natte als het droge gedeelte van het ven is zodanig afgenomen dat opwaardering van de kwaliteit gewenst is. Parallel aan dit mogelijke venherstel is de gemeente Valkenswaard voor de waterhuishouding van het bedrijventerrein Schaapsloop bezig om afgekoppeld hemelwater (afkomstig van verhard oppervlak) zoveel mogelijk vast te houden in het gebied (bufferen, infiltreren) voor het te lozen op oppervlaktewater. Deze ontwikkeling speelt een belangrijke rol in het ecohydrologische herstel van het Schaapsloopven en de kansrijkdom voor realisatie van een natte ecologische verbindingszone tussen het Schaapsloopven en de Tongelreep. Doelsoorten voor de evz zijn: libellen (algemene soorten en kritische soorten als de tengere pantserjuffer en de bruine winterjuffer) en amfibieën waaronder de heikikker.

In samenwerking met de Bosgroep Zuid-Nederland is voor het Schaapsloopven een inventarisatie uitgevoerd naar en actualisatie van  de huidige situatie, streefbeelden, kansen en knelpunten, en de ecologische waarden. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor maatregelen en vervolgstappen.

docs/file/ Schaapsloopven eindrapport.pdf

 

 
 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl