Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Schaapsloopven Valkenswaard
  Waterkwaliteit: Onderzoek relatie bestrijdingsmiddelen en macrofauna in de Rijnbeek (Venlo): TRIADE-benadering
  Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas
  natte natuurparel Sang en Goorkens
  natte ecologische verbindingszone Spruitenstroompje (Esbeek; Hilvarenbeek)
  Inrichting Poppelsche Leij en Rovertsche Leij Landgoed Breedijken (Goirle)
  Ecologische inrichtingsvisie Boven-Slinge
  Herstel Heukelomse beek en natuurontwikkeling
  IJzeren Man Water- en uitvoeringsplan
  Gemeentelijk Rioleringsplan Heerlen 2006-2010
  Stadswateren
  Waterkwaliteit
  Evaluatienota Volkerak/Zoommeer
  Volkerak/Zoommeer aanpassen natuurstreefbeeld
  Reuseldal: integraal beekherstel
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Stadswateren

Streefbeelden en beoordeling (Ebeostad) stadswateren Amersfoort, Wageningen en Eemnes

Voor Waterschap Vallei en Eem in Leusden heeft BEWA als projectleider en adviseur (Taken Landschapsplanning en Ecologie) streefbeelden opgesteld en de kwaliteit van stadswateren in Amersfoort, Wageningen en Eemnes beoordeeld aan de hand van Ebeostad. De opdrachtgever wilde naast de beoordeling van de ecologie, inrichting en waterkwaliteit een integrale systematiek waarbij inpassing in de stedelijke context onderdeel van de beoordeling is. De opgezette beoordelingssystematiek leidde tot een systeem waarin stadswateren worden beoordeeld op de criteria ecologie, beeldkwaliteit, herkenbaarheid, ruimtelijk beeld en beleving.

Het eindrapport is met de volgende link hier opgenomen.

docs/file/5188-B%2030-08-2007%20definitief%20rapport.pdf

 

Boute Ecologie & Water Advies

 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl