Boute Ecologie Water & Advies
 
   
   

  Welkom
  Contact
  Werkvelden
  Projecten (historie)
  Schaapsloopven Valkenswaard
  Waterkwaliteit: Onderzoek relatie bestrijdingsmiddelen en macrofauna in de Rijnbeek (Venlo): TRIADE-benadering
  Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas
  natte natuurparel Sang en Goorkens
  natte ecologische verbindingszone Spruitenstroompje (Esbeek; Hilvarenbeek)
  Inrichting Poppelsche Leij en Rovertsche Leij Landgoed Breedijken (Goirle)
  Ecologische inrichtingsvisie Boven-Slinge
  Herstel Heukelomse beek en natuurontwikkeling
  IJzeren Man Water- en uitvoeringsplan
  Gemeentelijk Rioleringsplan Heerlen 2006-2010
  Stadswateren
  Waterkwaliteit
  Evaluatienota Volkerak/Zoommeer
  Volkerak/Zoommeer aanpassen natuurstreefbeeld
  Reuseldal: integraal beekherstel
  Bedrijfsidee en Ondernemingsplan
  CV en samenvatting
  Lopende projecten
  Zakelijk en Links
  Boute ecologie water & advies - Waterkwaliteit: Onderzoek relatie bestrijdingsmiddelen en macrofauna in de Rijnbeek (Venlo): TRIADE-benadering

In het stroomgebied van de Rijnbeek te Venlo voerde het Zuiveringschap Limburg waterkwaliteitsonderzoek volgens de TRIADE-benadering uit. Met deze benadering kunnen de effecten van diverse strssfactoren op het ecologisch functioneren van de beken aangetoond worden door een combinatie van fysisch/chemische analyses met veldwaarnemingen (macrofaunaonderzoek) en ecotoxicologische toetsen (veldbioassays). Mark van Mullekom (sinds 2004 werkzaam bij B-Ware in Nijmegen) voerde de interpretatie en rapportage onder begeleiding van F. Kroes en M. Boute uit. Het rapport is hier in te zien. docs/file/Eindrapport exclusief bijlagen TRIADE Rijnbeek.pdf

In het tijdschrift H2O is een artikel over dit onderzoek gepubliceerd. Auteurs en titel: Mullecom, M. van, F. Kroes, M.G. Boute, A. Ragas, 2003: Onderzoek volgens de TRIADE-benadering in het stroomgebied van de Rijnbeek. Tijdschrift H2O nr. 1 jaargang 2003. Link naar artikel nog opnemen.

 

 
 
  Boute Ecologie & Water Advies  
BEWA | Singelstraat West 2 | 6107 BV Stevensweert | M 06-23232172 | martin@boute-ecologiewateradvies.nl